DE EERSTE KUNSTMAAN LENTEREVUE

1 mei 2008
Hslte Kunstmaan

De Eerste Kunstmaan Lenterevue vond plaats op de bovenetage van Halte Kunstmaan en introduceerde onder andere de inmidels steeds illusterder wordende Geert Chatrou, de wereldkampioen kunstfluiten

De onvermijdelijke eerste Kunstmaan Lenterevue met het elfletterig genootschap, the great Ornaldo, De Tilburg Cowboys Rookshow, Rob van Gestel, kunstfluiter Geert Chatrou en de Firma Weijland en Het Theater van de Verloren Tijd.
http://www.tilburgcowboys.nl/cms/
http://www.geertchatrou.com/
http://www.firmaweijland.nl/
http://elfletterig.nl/
http://www.theatervandeverlorentijd.nl/