Dom Perignon’ de tweede kunstmaan herfstrevue

  • vrijdag 30 oktober 2009
  • Halte Kunstmaan, Tilburg

Vrijdag 30 oktober 2009 : Een Herfstrevue met een uitgesproken dichterlijk accent. Zeilend op de waanzin, scheert deze Revue rakelings langs de klippen van de realiteit, om daartussen het kanaal te vinden dat voert naar de stille wateren in de binnenzee der domheid.

Matthijs van Boxsel, Morosoof en regent van het Nederlands Patafysisch college, bloemleest de meest hardnekkige en imponerende gevallen uit zijn driedelige encyclopedie der domheid; beleef de zacht krakende introverte val van de herfst…Wouter Jaspers, dompelt zijn klankbeelden en Drones in het vallende blad; Dichters Dansen Niet, Poëet en DJ uit Brussel, bezeilen klipdriftig de wateren rond het tsunamineuze hart; schetsend en dichtend aan weerszijden van Het Kanaal verschijnt de onnavolgbare Andrew Cartwright en uit alle hoeken van Europa bijeengewaaid in het putje dat Tilburg heet: het mysterieuze project Kimera, dat met heuse Capriolen de sterren verbindt.

Vaart U mee ??