Feodale toestanden in de cultuursector


28 december 2020 verraste de directeur van Stichting Dans Brabant Kunstmaan met opzegging van de huur van de theaterruimte in de goudenregenstraat. Gevraagd naar de motieven verklaarde hij dat hij, na hun 2e studio in de NWE Vorst in 2020 opgezegd te hebben (!), een studio tekort kwam.  Dans Brabant huurt het hele complex Goudenregenstraat 15-6 en -7 (ruim 650 m2 ) van stichting Ateliers Tilburg. Het gaat dus indirect om overheidsmiddelen en -kapitaal. Kunstmaan zit in onderhuur.
Op de constatering dat zijn studioprobleem aan zijn eigen ondoordachte handelen te wijten is en de observatie dat ongeveer 60 m2 van het complex niet en 250 m2 onduidelijk gebruikt wordt, en er dus genoeg ruimte is om daar een studio te bouwen, wilde men niet ingaan.

Dus, wat er nu werkelijk achter zit…?

 

Nadat Kunstmaan aangetoond had dat de acute opzegging juridisch geen basis had, stemde de directeur in met een jaar langer huur voor Kunstmaan.

Kunstmaan gaf aan te willen verhuizen als Dans Brabant een goed alternatief zou bieden voor de locatie.
Kunstmaan ging zelfs intensief op zoek naar alternatieve ruimte. Met de nadrukkelijke kanttekening dat zij, als er niets geschikts gevonden werd, de beëindiging van de huur niet zou accepteren.
In september 2021 concludeerde Kunstmaan dat de vooruitzichten op bruikbare en betaalbare ruimte door de ontwikkelingen in de vastgoedmarkt zeer ongunstig waren. Van de kant van Dans Brabant werd niets aangeboden. Kunstmaan besloot dus te blijven in de goudenregenstraat.

De directeur van Dans Brabant meldde medio december 2021 te gaan volharden in zijn voornemen Kunstmaan per 1-1- 2022 uit te zetten. Kunstmaan gaf daarop aan dit niet te accepteren en dat er geen juridische gronden voor waren. Zonder uitspraak van de rechter betekent de opzegging niets.
Dans Brabant is tot nu toe niet naar de rechter gegaan, maar de directeur stopt het overleg over het gebruik van de ruimtes in het complex. Hij zet nietsvermoedende dansers in de ruimte van Kunstmaan aan het repeteren op dagen dat Kunstmaan aangegeven heeft de ruimte te zullen gebruiken, waardoor er genante toestanden ontstaan.

Het hebben van een eigen ruimte is voor Kunstmaan essentieel. U kunt zich uiten in deze kwestie. Door de poster voor uw raam te hangen, geeft u te kennen dat u tegen de verdrijving van Kunstmaan bent , u kunt de poster aanvragen via info@kunstmaan.nl

zaterdag 12 februari starten we een reeks   sit-ins met entertainment, de repeterende dansers passen we er gewoon in,  om onze aanwezigheid te manifesteren.  Bent u daarin geïnteresseerd en wilt u per nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden, mail dan “Ik zit mee”  naar info@kunstmaan.nl