Kunstmaan


Kunstmaan

initieert en organiseert sinds 1991 (aanvankelijk onder de naam stichting kunst mondiaal) kunstprojecten in de openbare ruimte.
De eerste projecten vonden plaats op locatie in o.a. oude slooppanden, scholen en overheidsgebouwen, vanaf 1996 werkten wij vooral in de open lucht, in caravans, in parken en landschappelijke gebieden aan de rand van steden.

Met het in gebruik nemen van Halte Kunstmaan, het oude pakhuis in de stedekestraat, Tilburg kregen we de gelegenheid om o.a. de Kunstmaanrevues te ontwikkelen en een werkplaats te starten.

De Kunstmaanrevue verlevendigt de kunstbeleving door elementen van opwinding, verrassing en verwondering in te zetten, zo ontstaat een prikkelende cocktail van kunsten, waaronder wij ook de wetenschap rekenen.
In de Kunstmaanrevues worden muziek, beeldende kunst, variété, acrobatiek, wetenschap , poëzie en virtuoze obsessie tot een show gemixt, begeleid door een passende ambiance en de verbindende inbreng van een ceremoniemeester, continuitydanseressen en een geluidskunstenaar. Een oeroude succesformule (het variété) krijgt zo een nieuwe prikkelende inhoud.

Daarnaast bieden we als werkplaats, ruimte en advies aan jonge makers (o.a. drama, circus, beeldende kunst en dans) die aan een productie kunnen werken in de ruimte met de aanwezige apparatuur en materialen. Veelal zijn dit (ex-)studenten van de Fontys academie.. Daarbij bieden we vooral graag een alternatief voor plannen die in het schoolse klimaat niet goed gedijen. De als interessant opgemerkte producten, of derivaten daarvan, belanden langs deze weg ook vaak in een Kunstmaanrevue.
Vanaf 2014 werken wij met verschillende door jong volwassenen geleide programmerende clubs (De Mus, Sofasessies, MissC, Hybrid) om een grotere variatie en meer continuiteit te kunnen bieden.

Korte (voor-)geschiedenis

De projecten werden doorgaans opgezet rond een thema, dat betrekking kan hebben op inhoud, vorm of functie van kunst . Zo ging het rondreizende project Should I stay/should I go ? (1996) in op de explosief toenemende fysieke en communicatieve mobiliteit in de wereld. In Protopark II: NUT (2002) werden kunstwerken geproduceerd en uitgetest op functie, als voorzieningen voor menselijke behoeften. Tekenketen richtte zich weer met ambulante buitenateliers op de eigen wereld en de absolute creatieve vrijheid van het aloude fenomeen tekenen Daarnaast opende het een dialoog tussen de openbaar werkende tekenaars en publiek. Protopark en de Toonbos projecten richtten zich op hoe kunst de beleving van de natuur kan intensiveren. In alle projecten speelde de wisselwerking en het contact met de bezoekers een grote rol. De projecten kregen een steeds extravertere inslag. Er werden eisen gesteld aan de houding van de kunstenaar ten aanzien van de bereidheid tot contact en communicatie met het publiek.

Een bijzonder evenement was het programma De 24 Uurs van Slotervaart (2002) een marathonprogramma waarin van zaterdagochtend 9.00 tot de zondagochtend 9.00 zeer diverse activiteiten werden geboden.
Met de programma’s bij de tentoonstellingen introduceerden wij  multidisciplinaire producties waarin naast de kunsten ook de wetenschap een rol speelde, deze vormden de basis voor de huidige Kunstmaanrevues.

De stichting Kunstmaan geniet ondersteuning van de Gemeente Tilburg en Jan Bertens.