doelstellingen


Kunstmaan heeft als doel het initiëren en het faciliteren van kunstprojecten  met een hoge overdraagbaarheid naar een breed publiek. Dat proberen wij te bewerkstelligen door de cultuuruitingen, naast inhoudelijk aan te scherpen (niet te versimpelen, dat is niet nodig)  in een effectieve context te brengen, met oog voor de totaliteit van de menselijke behoeften (cognitief, fysiek, sociaal, status, emotioneel, spiritueel).  In de programmering worden daarom aspecten als publiekscultuur,  contact en verrassing actief en bewust ingebracht. Wij zien ook geen scherpe grens tussen kunst en entertainment.

Daarnaast werkt Kunstmaan met studenten en jonge makers en biedt hun gelegenheid tot creatieve ontwikkeling en tot toetsing van hun werk aan een open en receptief publiek.