Kunstmaan zoekt vrienden

Kunstmaan is afgewezen voor subsidie door de gemeente Tilburg. Als je eigen stad je al niet steunt, dan wordt het moeilijk andere fondsen aan te boren.
Maar: hoezo “als je eigen stad je al niet steunt “ ?
Wij mogen ons toch verheugen op immer volle zalen, wij worden toch regelmatig door verraste en verrukte bezoekers aangesproken op het weldadige karakter van onze salon ?

Mogelijk wil jij investeren in een initiatief als Kunstmaan.
Wij vragen ons af hoeveel echte vrienden wij hebben die draagvlak kunnen vormen. Hoeveel mensen er belang in zien om Kunstmaan als unieke theaterlocatie en onderkomen van De Mus, de Sofa Sessies, de circusgebonden shows van Hybrid Cabaret en MissC (NOK), voor Tilburg te behouden.
En wij stellen ons voor dat dat met 150 vrienden die 50 € per jaar doneren voldoende zal zijn om door te ontwikkelen.

Voor die 50 € hou je Kunstmaan in bestaan, zodat je kan blijven genieten van de zeer speciale niet intimiderende sfeer en cultuur die daar bestaat.
Bovendien krijg je voor die 50 € krijgt je gratis toegang tot 2 evenementen per jaar (50 % korting op Sofa sessies)
En, ieder jaar, exclusief toegang tot de Kunstmaanvriendenrevue, een avondvullend programma vol verrassende wendingen met weldadig veel pauzes !
Nog beter: Kunstmaan heeft inmiddels een ANBI status, dus:  doe je een periodieke gift (wij stellen voor minimaal  40 €), over een periode van 5 jaar, dan is het bedrag volledig aftrekbaar van je belasting, zodat de overheid er niet nog meer domme dingen van kan doen. Dat moet ook wat waard zijn. Je ziet dan wel af van verdere tegenprestaties.
lees het hier

Maar de eerste vraag is hoeveel dergelijke vrienden er zijn ?

Het is uiterst belangrijk om zicht te krijgen op de vraag of er dergelijk draagvlak voor Kunstmaan is. Dus je hoeft nog niks te doneren, alleen aangeven of en wat je zou kunnen doen.

Bij minimaal 100 vrienden kunnen wij ons voldoende gesteund weten om door te gaan en zullen we een beroep op je doen ons daadwerkelijk te steunen.
Inmiddels is de stand : 90 Vrienden

Wil jij de 100 vol maken en vriend van Kunstmaan worden ? : geef dit dan te kennen op E Mail: info@kunstmaan.nl

(Bij minimaal 100 vrienden hebben we een substantieel bedrag in het vooruitzicht en sturen we u de gegevens en documenten voor een (periodieke) schenking toe.)