Verdult Dick (EL DEMASIADO)

De enige nog levende dadaist opererend in Eindhoven en Buenos Aires. Tegenwoordig onder de naanm Dick El Demasiado.

Hij speelde de cumbia op de