subsidie van de gemeente Tilburg

In een herverdeling van de beschikbare gelden heeft de gemeente Tilburg de stichting Kunstmaan alsnog subsidie toegekend voor de komende 4 jaren. Met het toegekende bedrag, 14.000, kunnen wij onze activiteiten voortzetten en ons potentieel verder realiseren. De gemeente was van mening dat Kunstmaan voorziet in de behoefte van een speciaal circuit van kunstenaars, die veelal zelf kiezen voor een andere locatie dan de reguliere podia en presentatieplekken.